E-DEFTER OTOMASYONU

KONU: Tüm kurum dışı ve kurum içi resmi kararların ve belgelerin tutulması gereken sistemdir. AMAÇ: Resmi defterlerde tutulması gereken bilgilerin (vergi dairesi için tutulması gereken defter bilgileri, kurum için alınan kararların tutulması gereken defter bilgileri gibi), manuel defterler yerine sanal ortamda tutulması için gerekli olan otomasyondur. HEDEF: Kağıt ortamı yerine sanal ortamda hızlı, kaliteli, düzgün kayıt ve döküman tutulması, her türlü kaydın daha kurumsal şekle getirilmesidir. UYGULAMA: E-defter Yazılım Şirketi’nden alınacak otomasyon ile sistem kurulacaktır. Bu sistem alınınca, Dernekler Masası’na ve Vergi Dairesi’ne tanıtılacaktır. E-imza alınacak ve ilgili yönetici kayıtları…

D