Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

HEDEFLERİMİZ: Amacımız öncelikle yakın komşuluğumuzda ki bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı şekilde karşılamaktır. Hedefimiz sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk iki sıraya yükselerek, 2023 yılında 20 Milyar dolar yıllık sağlık turizmi geliri elde etmektir. 

SAĞLIK TURİZMİ: Dünyada sağlık maliyetlerinin artması, bazı tedavilerin kendi ülkelerinde yapılmaması, ülkeler arasında işbirliğinin artması, ulaşımda kolaylıkların olması, sağlık hizmet kalitelerinin dünyanın farklı bölgelerinde gelişmesi ile dünyada sağlık turizmi kavramı gelişmiştir.

Ülkemiz özellikle son yıllarda, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir.

Sağlık Turizmi genellikle 4 ana başlık altında toplanmaktadır: 

1-Termal sağlık turizmi 

2- Medical Turizm 

3- Yaşlı Turizmi 

4- Engelli turizmi

Son yıllarda, Türkiye’nin de gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmetleri sunmasından dolayı dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Özellikle 1990’lı yıllar sonrasında kamu sağlık hizmetlerine ilaveten özel sektörün de sağlık hizmetlerine ciddi yatırımlar yaptığı görülmüştür.

Anayasamızda bireyin sağlık haklarıyla ilgili maddelerin bazıları şunlardır; 

1- Herkes sağlık hakkına sahiptir. 

2- Hiç kimse temel sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılamaz. 

3- Her kadın üreme sağlığı ve doğurganlık hakları konusunda ücretsiz hizmet alma hakkına sahiptir. 

4- Devlet sağlık hakkının gerçekleşmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

En Son Haberler

Leave a Comment