FAALİYETLERİMİZ

1-Ülkemiz sınırları içinde Uluslararası Seyahat Acenteciliği sektöründe resmi faaliyet gösteren acenteci mesleğindeki kişilerin bu sendika çatısı altında toplanmasını sağlamak.

2-Üyelerinden destek alarak Uluslararası Seyahat Acenteciliği sektörünün gelişimi için bu sektöre ait hizmet standartlarını belirlemeye çalışmak ve bu amaçla üyelerine yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

4-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

5-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

6-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 6356 Sayılı Sendikalar dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

8-Siyaset yapmamak, hiçbir parti yada siyasal faaliyet ile fiziki yada organik bir bağ oluşturmamak, tamamen bağımsız ve tüzük ile belirlenip yasalar ile kısıtlanmayan faaliyetlerde bulunmak.

9-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

10-Sendikanın amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf,birlikler sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 6356 Sayılı Sendikalar dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

12-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.

13-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek.

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak.

15-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

16-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

17-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

18-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

19-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

20-Sendika faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

21-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

22-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

23-Uluslar arası kuruluşlarla iş birliği ve ortak projeler yapmak.

24-Sendika üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

25-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak.

26-Sendika Diyanet işleri Başkanlığı ile seyahat acentecilerinin sorunları ve çözümleri konusunda temsil etmek ve çözüm yolları geliştirmek ve masaya oturmak.

27-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

26-Mesleki gelişim ve gerekli personeli Uluslar arası standartların yeterliğinde Meslek Lisesi kurulması faaliyette bulunmak.

27-Uluslararası üniversitelerle iş birliği yapmak ve gerekli eğitim ve bölümlerin eğitimde iş birliği yapmak.

28-Seyahat acentesi mesleğini gelişimi için gerekli Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

29-Seyahat acentesi istatistiği tutmak.

30-Gerekli hak arama çerçevesinde ilgili mahkemelerde dava açma ve takip etme faaliyetlerinde bulunmak.

31-Kültür ve Turizm bakanlığı ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

32-Dış işleri Bakanlığı ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

33-Başbakanlık ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

34-Ekonomi Bakanlığı ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

35-Temsilciliği bulunan tüm Elçiliklerle Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

36-Sudi Arabistan hac Bakanlığı ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

37-Avrupa Birliği Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

38-Birleşmiş Milletler ilgili komitesi ile ilgili Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

39-Dünya Turizm Örgütü ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

40-Türkiye Meslek Yeterlilik Kurumu ile Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

41-Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

42-KOSGEB ile ilgili Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.

43-İç İşleri Bakanlığı Seyahat acentecileri her türlü hakları ve talepleri ve sorun ve çözümünde muhatap olmak ve gerekli tüm hukuki yollardan işlev yürütmek.