HAKKIMIZDA

Turizm ve Seyahat Acenteleri Sendikası (TURSAS), 21 Aralık 2017 tarihinde kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. TURSAS’ın temel amacı, turizm sektörünü meydana getiren tüm kuruluşların ve seyahat acenteciliği mesleğini icra eden tüm kişi ve kuruluşların birbirleri ile uyum halinde ve azami verimlilik oluşturacak şekilde çalışmasını sağlayacak ortamların hazırlanması ve ülkemizin turizm kapsamındaki milli politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktır.

Turizm sektörümüzde yaşanan gelişmeler ve karşılaşılan sorunlara ilişkin tüm konuları, sektörü oluşturan kuruluşların ve ilgili mercilerin dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TURSAS ’ın temel amaçları arasında yer almaktadır.

Turizmin gelişiminde önemli bir rol oynayan seyahat acentelerinin meslek disiplininin sağlanması, mesleğin gelişimine ilişkin faaliyetler, seyahat acentelerinin karşılaştıkları sorunların çözümü yönünde yapılan çalışmalar, TURSAS’ın hizmet alanı içinde yer alan önemli işlevler arasındadır. 

Bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlarıyla ortaklaşa çalışmalar yapan TÜRSAS, turizm politikalarının geliştirilmesinde de önemli görevler üstlenir. TÜRSAS; çevresel, tarihi ve insani değerlerin korunması ve geliştirilmesi gibi turizmi yakından ilgilendiren konularda, sivil toplum örgütü olarak yol gösterici ve baskı grubu olma özelliği de taşımaktadır.

TÜRSAS’ın çalışmaları arasında uluslararası ilişkiler ve görev kapsamı içinde yürütülen tanıtım faaliyetleri de önemli bir yer almaktadır. Dünyanın en önemli destinasyonlarından biri olan ülkemizin turizm ve turizm ile bağlantılı tüm sektörlerinde uluslararası alanda layığı ile temsil edilmesi için TÜRSAS küresel faaliyetler de yürütmektedir. Uluslararası Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Avrupa Birliği içindeki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA),  gibi uluslararası önemli kuruluşlar ile işbirliği halinde faaliyetler yürütmektedir..

TURSAS, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da diğer ülkelerin muadil organizasyonları, tur operatörleri, seyahat acenteleri birliği, federasyon gibi örgütleri ile ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde de faaliyetler yürütmek üzere kurulmuş olan ve başta turizm sektörü olmak üzere turizm ile bağlantılı tüm sektörlerin müşterek menfaatleri için çalışmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur.


GAYEMİZ

Turizm ve Seyahat Acentaları İşveren Sendikası (TURSAS), 21 Aralık 2017 tarihinde kurulmuş olan bir sivil toplum örgütüdür. TURSAS’ın temel amacı, turizm sektörünü meydana getiren tüm kuruluşların ve seyahat acenteliği mesleğini icra eden tüm kişi ve kuruluşların birbirleri ile uyum halinde ve azami verimlilik oluşturacak şekilde çalışmasını sağlayacak ortamların hazırlanması ve ülkemizin turizm kapsamındaki milli politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamaktır.


MEFKUREMİZ

Sendikamız, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Uluslararası seyahat acenteciliğinin faaliyetlerinin standartlarını belirlemek, gücünü ve/veya yetkisini kanun ve/veya yönetmeliklerden alan bir yapı kurulabilmesi ve tüm sektörün bu uluslararası yapı altında toplanması için gerekli olan çalışmalarda bulunmak, tüm Türk kökenli uluslararası seyahat acentecilerini bir çatı altında toplamak ve iş birliğini geliştirmek, iş birliği için gerekli teknik altyapısını (okul, eğitim, çalıştay ve konferanslarını) düzenlemek, sendika çatısı altında toplanmış seyahat acentelerinin (ulusal ve uluslararası) yasal haklarını savunmak ve desteklemek amacı ile kurulmuştur.